+ کم دارم

همه چیز خوب است....

هوا...

لباسهایم...

مردم...

جاده...

آرامش بی جنگ...

ولی باور کن

نبود  تو تمام خوبیها را زیر سوال می برد.

نویسنده : آرام ; ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۳/۳۱
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ کار ناممکن

نمیدانم!

همین لحظه که دارم به تو فکر میکنم

تو هم اینگونه ای؟
قلم و تکه ای کاغذ

و لحظاتی که هوار میشود بر سرم را می نویسم

 ببین چه کار کرده ای با من

مرا چه به شاعری؟؟؟؟!

نویسنده : آرام ; ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۳/۳۱
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ هر وعده

دلتنگی وعده ی غذایی خوبی است

صبحانه

ناهار 

شام

و اشک.

نویسنده : آرام ; ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٥
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ راهی به اندازه ی عمر بشر

و من باور دارم

که شانه های یک زن همیشه

یا ارامش می اورد

یا جنگ را

و چه راهی است

میان سر تو تا شانه ی من

 

نویسنده : آرام ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱۳
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ یک معجزه

هیچ اتفاقی قرار نیست بیافتد!

جز وجود من و تو

اما آدمی است دیگر

همیشه منتظر می ماند

نویسنده : آرام ; ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱۳
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ مثل تو نیستم

می شود پایت را از گلوی قلبم برداری؟

دست و پا میزند

منی که اندازه ی تو

دیوانگی را بلد نیست!

نویسنده : آرام ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ حروف اشتباهی

خیلی چیزها را نباید زیاد گفت

آنقدر گفتم دوستت دارم

که به روزمرگی افتادی

نویسنده : آرام ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ ترازو

اینکه همیشه

یکی عاشق تر است

حرفی نیست

اما کداممان؟

نویسنده : آرام ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۱۱
تگ ها:
comment نظرات () لینک


← صفحه بعد